webcronize2
FMNN

FMNN

Forsikringsmegleren Nord-Norge AS (FMNN) ble etablert i 2013 i Tromsø. Vi er nyetablert, men har mer enn 10 år erfaring og kjenner forsikringsmarkedet god

Hvem velger forsikringsmegler
- Foretak som har lav eller ikke har egen forsikringskompetanse
- Foretak som vil ha den best mulige dekningen til lavest pris
- Foretak som ikke selv vil tenke på forsikringene sine
- Foretak som vil ha tilgang til hele forsikringsmarkedet

Forskiringsmegleren Nord-Norge (FMNN) tilbyr følgende tjenester:
- Analyse av løpende forsikringsavtaler
- Risikoanalyse av virksomheten
- Forslag til forsikringsløsninger
- Setter forsikringene ut på anbud til forsikringsselskapene
- Løpende oppfølging og service
- Bistand i skadesaker

Hjemmeside: fmnn.no
Design: EnType

TIPS & NYHETSBREV
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.

RSS & VARSLER
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.