webcronize2
Tomasjordnes

Tomasjordnes, Tromsø

Eiendomsprosjekt/salg: Tomasjordnes er av de største boligprosjkketene vi har hatt. Vi startet allerede i 1996 med webløsning for flere faser av ca 600 boenheter.

Tomasjordnes har egen kyststripe og etablert maritimt miljø. De som bor her vil oppleve Tromsøysundet på nært hold. Utsikten streker seg fra Tromsøbrua og Balsfjorden i sør til Reinøya i nord. Her bor innbyggere som nessekonger med direkte tilgang til sjø og sol i sør, i vest og i nord.

Løsningkommentar: Eiendomsmodul, multiweb, påmeldingskjema, database
Hjemmeside: tomasjordnes.no (lukket/avsluttet)
Design: EnType 

TIPS & NYHETSBREV
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.

RSS & VARSLER
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.